Artykuły

15.11.2012 19:31
Każda epoka literacka formułuje własny pogląd na to czym jest sztuka, jakie są jej funkcje i jaką rolę pełni wobec niej artysta. Pogląd ten rodzi się w ogniu zażartych polemik, zwykle pośród oskarżeń o marazm i duchowe ubóstwo, wymierzonych w przekonania i postawę poprzedników, jak i zarzutów niesprawiedliwej oceny i braku wartości, skierowanych ku zwolennikom nowych idei. Nie sposób przy tym wska..
03.06.2012 19:45
Artykuł opublikowany w: Głos Wągrowiecki nr 15, 15 kwietnia 2011   Budzący skrajne uczucia mistrz Młodej Polski, - STANISŁAW PRZYBYSZEWSKI - związany był mocno z Wągrowcem. Tutaj urodził się jego ojciec i tu mieszkali jego rodzice. W Wągrowcu przeżywał pierwsze romanse, kształtował swoją postawę patriotyczną oraz... zdał maturę. Tutaj też na rodzinnym folwarku pod miastem gospo..
03.06.2012 19:42
Artykuł opublikowany w: Głos Wągrowiecki nr 11, 18 marca 2011 Otwarte trumny i rozrzucone szczątki ludzkie, przykryte warstwą cmentarnych śmieci, to autentyczny obraz, który zobaczyć można na jednej z wągrowieckich nekropolii. Cmentarz staro farny to m.in. miejsce spoczynku rodziców Stanisława Przybyszewskiego, związanego z Wągrowcem czołowego polskiego modernisty, pisarza ekspresjon..
02.06.2012 17:22
Artykuł opublikowany w: Głos Wągrowiecki Nr 10, 11 marca 2011   Nie o Stachu burmistrzu tym razem będzie mowa, lecz o Stachu Przybyszewskim. Ten drugi na tyle zasłużył się dla polskiej literatury, że pierwszy go nigdy nie dogoni, nawet gdyby postawił nową halę sportową czy drugi aquapark. Po uszy zakochałem się w Przybyszewskim, ale nie tak jak on kochał się w kobietach, czyli pokocha..
30.03.2012 18:56
„Jak to! Nie wybiera się pan na odczyt?… – Podobno biletów już nie ma!… – Co! Muszę dostać się do sali, choćby przemocą! – Czy prawda, że Przybyszewski będzie jedną ręką grał, a drugą mówił o Chopinie?…” – takim niesamowitym plotkom krążącym na temat „mistrza wiedzy diabolicznej” w roku 1899 przed jego zakopiańskim odczytem o „Metamuzyce” Chopina dawał wyraz Antoni Sygietyński. Tajemnicze, budzące..
23.03.2011 16:23
Już na początku swojej drogi literackiej, Stanisław Przybyszewski zmierzał do odrodzenia życia duchowego we współczesnym sobie świecie, opanowanym przez paradygmaty kartezjańskie i pozytywistyczne, które w sposób stopniowy wyjałowiły kulturę z elementów irracjonalnych oraz „potrzeb metafizycznych”. Poszukując od lat młodzieńczych odpowiedzi na fundamentalne pytania: „Gdzie jest moje ja? Gdzie j..
06.08.2010 19:31
  Fragmenty wspomnień Stanisława Zenona Zakrzewskiego (1890-1976), związane ze Stachem Przybyszewskim. Wyboru fragmentów z autobiografii dokonał syn Pana Stanisława - Ludwik Juliusz Zakrzewski. Całość wspomnień ukazała się w formie książkowej pt. "Na wozie i pod wozem". Można ją kupić w księgarni internetowej Prus24 pod adresem: http://prus24.pl/opis,2,9788373390812,na_wozie_i_pod_wozem.htm ..
04.08.2010 21:11
Jest to rozdział z pracy magisterskiej pisanej na Uniwersytecie Jagiellońskim przez Panią Katarzynę Sikorę. W literaturze modernistycznej występuje wiele mitów opowiadających o początku dziejów. Są to zarówno mity kosmogoniczne, antropologiczne, jak i religijne, tworzą one często, choć nie zawsze, swoistą całość. W ujęciu Przybyszewskiego dominuje mit kosmogoniczno – symboliczny a swoją kosmol..
15.01.2010 19:41
Schyłek XIX wieku to czas wielkich zmian w literaturze, sztuce, kulturze. Pozytywizm zaczął ustępować modernizmowi. Rozczarowani myślą pozytywistyczną ludzie przestali wierzyć w możliwość poprawy. Artyści zmęczeni rewolucją przemysłową zaczęli dostrzegać bezsens życia i marność egzystencji. Modernistyczna cyganeria zaczęła się rozwijać najpierw w Niemczech i Skandynawii. Polska natomiast mus..
11.05.2009 14:41
Młoda Polska to epoka literacka przypadająca na przełom XIX i XX wieku. W tym okresie dwa hasła: sztuka dla sztuki i sztuka zaangażowana, wykształciły dwa modele literatury. Według definicji słownikowej sztuka dla sztuki to hasło, które sformułował T.Gautier, poeta francuski w XIX wieku, wyrażające dążność do stworzenia poezji czystej, tj. uwolnionej od służenia wszelkim celom pozaartystycz..
30.07.2008 21:15
Ten najdobroduszniejszy z Szatanów kochał swoje szataniątka, swoje dzieci... SMUTNY SZATAN z Tadeuszem Boy'em - Żeleńskim "rozmawia" Autorka - Witam. Pragnę porozmawiać na temat Stanisława Przybyszewskiego. Słyszałam o grupie literatów skupiających się wokół niego. Chciałabym się czegoś o nich dowiedzieć. - "Przybyszewszczycy" to była raczej sekta niż szkoła literacka. Nie było [wśród nich - do..