O twórczości

Według niemieckiego eseisty i wydawcy Moeller-Brucka twórczość Przybyszewskiego cechuje totalna negacja życia, uprawomocnienie cierpienia jako głównego wyznacznika ludzkiej egzystencji, bo cierpienie to jedyne prawo życia. Upojenie i ekstaza były jedynym środkiem przynoszącym chwilowe ukojenie.
Istotę jego twórczości wyznacza z jednej strony dążenie do prezentacji wartości absolutnych, ponadczasowych, wiecznych, z drugiej zaś wprowadzenie elementów czasowo-przemijających. Sztuka ta zrodziła się z ekstazy i melancholii. Przepełniona jest dekadenckimi tradycjami polskości i obecnością surowego, katolickiego świata uczuć.
Przybyszewski jest "poetą duszy" - nie przywiązuje uwagi do formy utworu, lecz do ukrytych na dnie serca treści. Upaja się cierpieniem, które niejednorotnie przeradza się w szyderstwo. Jego cierpienie jest zarazem bólem wszechświata. W swoich utworach udowodnił pokrewieństwo genialności i obłędu.


Bibliografia Przybyszewskiego,
czyli dokładny spis jego utworów, artykułów, rozpraw (w nawiasie oryginalne niemieckie tytuły - w przypadku utworów, które powstały w tym właśnie języku).

Poematy/Rapsody:
- Requiem aeternam (Totenmesse),
- W godzinie cudu (Androgyne),
- Z cyklu Wigilii (Vigilien):
w tym m.in. Hymn do tęsknoty, Na tym padole płaczu (In hec lacrimarum valle),
- De profundis,
- Epipsychidion,
- Nad morzem (Am meer),
- Wniebowzięcie,
- Poezye prozą,
- Cherubim,

Powieści:
- Homo sapiens - trylogia na którą składają się:
* Na rozstaju (Uber Brod),
* Po drodze (Unterwegs),
* W Malstromie (Malstorm).
- Mocny człowiek - trylogia:
* Mocny człowiek,
* Wyzwolenie,
* Święty gaj.
- Synowie ziemi - trylogia:
* Synowie ziemi,
* Dzień sądu,
* Zmierzch.
- Dwutomowa powieść Dzieci Nędzy:
* Dzieci nędzy,
* Adam Drzazga.
- Dzieci Szatana (Satanas Kinder),
- Krzyk,
- Il Regno Doloroso.

Dramaty:
- Cykl trzech dramatów pt. Taniec miłości i śmierci:
* Złote runo,
* Goście ,
* Dla szczęścia (Das grosse Gluck).
- Odwieczna baśń,
- Śluby,
- Śnieg,
- Matka,
- Miasto,
- Gody życia,
- Topiel,
- Mściciel.

Rozprawy:
- Z psychologii jednostki twórczej: I Chopin i Nietzsche (Zur Psychologie des Individuums: Chopin und Nietzsche),
- Z psychologii jednostki twórczej: II Ola Hansson (Zur Psychologie des Individuums: Ola Hansson),
- Polska i święta wojna,
- Szlakiem duszy polskiej,
- Confiteor,
- Szopen a Naród,
- Z gleby kujawskiej,
- Na drogach duszy,
- Synagoga szatana (Die Synagoge des Satan),
- Pro domo mea,
- O dramacie i scenie,
- Tyrteusz,
- Powrót,
- Von Polens Seele,
- Ekspresjonizm, Słowacki i genesis z Ducha,
- Naokoło śmierci,
- Czarownica i magia (Die Hexe und die schwarze Magie).

Nowela:
- Nocturno.

 

Nowelka autobiograficzna:
- Nad Gopłem.

 

Ważniejsze artykuły:
- Religia i socjalizm,
- Księża germanizatorami,
- List otwarty do polskiego ludu pracującego napisany przez ks. Piotra Ściegiennego,
- Zgnilizna,
- Powrotna fala.

2-tomowy pamiętnik:
- Moi współcześni:
* t.1 Wśród obcych,
* t.2 Wśród swoich.