Kalejdoskop

... czyli bardzo skrócona wersja życiorysu Przybyszewskiego.


07.05.1868

W Łojewie na Kujawach urodził się Stanisław Feliks Przybyszewski, syn Józefa Przybyszewskiego i Doroty z Grąbczewskich. Był poetą, pisarzem, dramaturgiem, propagatorem skrajnego modernizmu, wyznawcą estetyzmu i hasła "sztuka dla sztuki".

 

kwiecień 1889

Po ukończeniu gimnazjum i zdaniu matury wyjechał do Berlina na studia - początkowo była to architektura, potem medycyna. Pracował jako redaktor polskiej "Gazety Robotniczej". Pisał po niemiecku eseje filozoficzne, w których wykładał idee modernistycznego artysty.

 

1893

Ożenił się z Norweżką, Dagny Juel. Dzięki swojej twórczości stał się popularny w krajach niemieckojęzycznych.

 

1898

Przybyszewski przyjechał do Krakowa, poprzedzony towarzyszącym mu rozgłosem. Szybko stał się inicjatorem życia artystycznego w mieście. Wokół jego osoby skupiła się krakowska cyganeria artystyczna.

 

październik 1898

Objął redakcję naczelną krakowskiego "Życia". Jego zachowanie i styl życia, eksponowanie alkoholizmu i nasycenie twórczości wątkami erotycznymi stały się źródłem skandali.

 

czerwiec 1899

Poznał ówczesną żonę Kasprowicza - Jadwigę i pokochał ją z zwajemnością. Zaważyło to na jego całym dalszym życiu.

 

1901

W Tyflisie (współczesne Tbilisi) kochanek Dagny - Władysław Emeryk - zamordował ją, po czym popełnił samobójstwo.

 

1901-1905

Stachu mieszkał w Warszawie.

 

1905

Ożenił się z Jadwigą Kasprowiczową.

 

1906-1924

Podróże:
1906-1919 Monachium
1919-1920 Poznań
1920-1924 Gdańsk.

 

1916-1918

Współpracował z polskimi ekspresjonistami, skupionymi wokół czasopisma "Zdrój". Na łamach tego pisma ogłosił studium Ekspresjonizm. Słowacki i "Genezis z Ducha".


1924

Zamieszkał w warszawskim "Pałacu pod blachą" jako urzędnik kancelarii prezydenta. Pod koniec życia pracował nad pamiętnikami.

 

23.11.1927

Zmarł w Jarontach (na rodzinnych Kujawach) na atak serca. Pochowano go w rodzinnej mogile Znanieckich na cmentarzu w Górze.

 

26.09.1931

Ciało Przybyszewskiego zostało przeniesione do okazałego grobowca z inskrypcją:

Stanisław Przybyszewski
Piewca Wielkopolski
Meteor Młodej Polski