Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne:
1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Stachu-Przybyszewski.pl dostępnego pod adresem internetowym http://stachu-przybyszewski.pl, zwanego dalej serwisem. Dostęp do serwisu jest bezpłatny.

2. Właścicielem serwisu jest Katarzyna Hofbauer - Redaktor Naczelna.
3. Kopiowanie i rozpowszechnianie treści bez zgody redakcji jest zabronione.
4. Pobieranie utworów jest bezpłatne i legalne - redakcja samodzielnie opracowuje teksty Przybyszewskiego, do których wygasły już prawa autorskie. W przypadku fragmentów książek poświęconych Przybyszewskiemu - udostępniają je sami autorzy.
5. Pobieranie utworów możliwe jest po wcześniejszym zalogowaniu się w serwisie.

6. Wszystkie dane zbierane podczas korzystania z serwisu są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim.

 

§ 2 Rejestracja:
1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna.
2. W celu rejestracji użytkownik musi podać adres e-mail, hasło oraz login. Podanie imienia i nazwiska nie jest obowiązkowe.
3. Dane podawane przy rejestracji nie są udostępniane osobom postronnym.

4. Użytkownik ma stały wgląd do swoich danych, możliwość ich edytowania oraz prawo do usunięcia konta w każdej chwili.

5. Rejestracja jest jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.

 

§ 3 Publikacja tekstów:

1. Publikacja własnych tekstów możliwa jest po wcześniejszej akceptacji redakcji.

2. Publikacja tekstów odbywa się na zasadach non-profit.

3. Teksty publikowane są pod imieniem i nazwiskiem autora lub jego pseudonimem.

4. Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty nadesłanych tekstów.

 

§ 4 Postanowienia końcowe:

1. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu poprzez opublikowanie nowego.

2. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mailowy redakcji poprzez formularz kontaktowy w serwisie.